Bostadsrätter

Vi erbjuder förmågan att förverkliga er bostadsrättsförenings potential. 

 

Genom avlastning och rådgivning kan ni ledamöter lyfta blicken och finna tid för strategiskt styrelsearbete och målformuleringar. 

 

Våra lösningar sträcker sig allt från enklare utredningar till totalansvar för det operativa arbetet. 

 

Omfattningen beslutas i samråd och skräddarsys för att passa just er. 

Förvaltartjänst erbjuds på både fasta och rörliga avtal. 


Exempel på innehåll

 

 • Personlig Fastighetsförvaltare
 • Styrelserådgivning
 • Skadehantering
 • Medlemsdialog
 • Ombyggnadsprojekt
 • Projektledning
 • Upphandling av planerat underhåll
 • Garantibevakning
 • Myndighetsbesiktningar
 • Avtalsförhandling
 • Avtalsoptimering
 • Tillsyner
 • Besiktningar
 • Drönarbesiktningar med eller utan  termografering
 • Visning av objekt för entreprenörer
 • Utredning av energi och besparingsmöjligheter
 • Fastighetsutveckling
 • Rapportsammanställning
 • Avrapportering på styrelsemöten
 • Säkrar förvaltningsdokumentationen

Agera Fastigeheter finns för er som vill gå från övertid till tid över.


Som styrelsemedlem i en bostadsrättförening vet vi att det är svårt att hinna med alla måsten, dagliga entreprenörsvisningar, medlemmar som önskar er uppmärksamhet & myndighetskrav.

Genom att låta oss samordna er förvaltning får ni en tydlig sammanställd dokumentation som föredras på era styrelsemöten. 

 

Mattias Schwerdfeger

Grundare

Kontakt

Agera Fastigheter


Fastigheter.A.Sverige AB


Seglaregatan 21 Göteborg 

Tfn: 010 3333 626


Info@agerafastigheter.se