Fastighetsägare

Som fastighetsägare har man ett stort ansvar på sina axlar, kraven från samhället, hyresgäster och myndigheter bara växer. 


Vi hjälper fastighetsägare säkra fastighetsägaransvaret samtidigt trygga fastighetsvärdet.


Vårt mål är att jobba med långsiktiga relationer för att lyckas förvalta ert fastighetsbestånd enligt era uppsatta mål. 


Vi säljer inga färdiga paket, utan skräddarsyr varje avtal för att passa just er. 


Ni kanske bara behöver någon som ser över fastighetsbeståndet efter behov och identifiera eventuella brister. 


Eller någon som tar ansvar och även hanterar punkterna som upptäckts efter översynen?


Vi utför drönarbesiktningar med möjlighet till termografering. 

Kontakt

Agera Fastigheter


Fastigheter.A.Sverige AB


Seglaregatan 21 Göteborg 

Tfn: 010 3333 626


Info@agerafastigheter.se